Szukaj

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://hurtownia-opakowan.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep http://hurtownia-opakowan.com.pl jest prowadzony przez firmę:

P.H.U. M&P Piotr Chełminiacki 
84-300 Lębork, ul. Mściwoja II 20
NIP 588-150-21-34
REGON 192611938

tel/fax: +48 59 810-21-76
e-mail: mp@trim.pl

3. Adres do korespondencji:

P.H.U. M&P Piotr Chełminiacki 
84-300 Lębork, ul. Mściwoja II 20

tel/fax: +48 59 810-21-76
e-mail: mp@trim.pl

dalej nazywaną „Sprzedającym”.


4. Zakup w sklepie internetowym http://hurtownia-opakowan.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”..

7. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych. W okresie letnim - od czerwca do września - dostawa może wydłużyć się do 5 dni. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

12. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://hurtownia-opakowan.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy

14. Wystawiamy paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

15. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.


16. Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną, możliwość zakupów na miejscu oraz odbiór zamówionego towaru bez kosztów dostawy.

17. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

18. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

19. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

20. Opłaty za opakowanie i pakowanie są wliczone w koszty wysyłki.

21. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawąo ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawąo świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

22. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

23. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

24. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://hurtownia-opakowan.com.pl/content/3-regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia orazw całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowoi rzeczowo.

RODO

  Jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Informujemy, że jesteśmy gotowi,  aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami.

 1) administratorem danych osobowych jest PRZEDSIEBIORSTWO- HANDLOWO USŁUGOWE „M&P” PIOTR CHEŁMINIACKI, NIP: 5881502134, REGON: 192611938, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:  ul. Mściwoja II 20, 84-300 Lębork, adres poczty elektronicznej  (e-mail): mp@trim.pl, tel. 59 810-21-76

2) Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego w celu ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe;

 3) Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą zamówiłeś;

4) Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;

 5) masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

 6) masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 7) nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres mp@trim.pl  Powyższa wiadomość  ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.